درباره ما

شرکت پنگوئن سپید اسپادانا در سال 1391 با شماره پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 20308 و شماره پروانه بهداشت 11292 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسید وپس از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید انواع رول و کیسه های پلاستیکی از ابتدای سال 1392 آغاز نمود.

   پنگوئن سپید اسپادانا رول و کیسه های پلاستیکی پنگوئن سپید اسپاداناکارخانه پنگوئن سپید اسپادانا